У структурі Полтавського обласного центру зайнятості працює інспектор з питань запобігання та виявлення корупції.

     телефон (0532) 51-84-19

У своїй діяльності провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції керується Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 (зі змінами), наказами Мінсоцполітики, Центрального апарату Служби, постановами правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  України на випадок безробіття, іншими нормативно-правовими актами .


 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (Закон України від 18.10.2006 № 251-V),

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 16.03.2005 № 2476-ІV),

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 18.10.2006 № 252-V)


ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»,

Закон України від 07.04.2011 № 3207-VІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”,

Закон України від 18.04.2013 № 221-VІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією”,

Закон України від 14.05.2013 № 224-VІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики”,

Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»,

Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»,

Закон України від 25.12.2015 № 922-VIIІ «Про публічні закупівлі»,


АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Указ Президента України від 05.10.2011 № 964/2011 “Про першочергові заходи з реалізації Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”,


АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції”,

Постанова Кабінету Міністрів України від від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки»,


НАКАЗИ МІН’ЮСТУ УКРАЇНИ

Наказ Мін’юсту України від 23.06.2010 № 1380/5 “Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів”,

Наказ Мін’юсту України від 11.01.2012 № 39/5 “Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення”,

Наказ Мін’юсту України від 23.03.2012 № 448/5 “Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав”,

Наказ Мін’юсту України та Мінекономрозвитку України від 30.09.2013 № 2055/5/1153 “Про національну систему оцінки рівня корупції”,


РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016  № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»,

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»,

Рішення Національного агентства з питань запобігання і протидії корупції від 06.09.2016  № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»,

Рішення Національного агентства з питань запобігання і протидії корупції від 06.09.2016  № 20 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого

 

Корупція справедливо сприймається суспільством як явище, що негативно впливає на аспекти політичного і соціально-економічного розвитку держави, загрожує демократії та правам людини.

Для того, щоб подолати корупцію, необхідні зусилля не лише правоохоронних органів, громадськості, ЗМІ, а й спільні дії всіх службовців, в тому числі працівників служби зайнятості.

22.09.2016

З метою реалізації державної політики з питань подолання корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим неправомірним діянням, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, плану заходів Лубенського міськрайонного центру зайнятості з питань запобігання корупції проводиться відповідна робота.

29.07.2016

Згідно статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та Законами України.

31.05.2016

Полтавська обласна служба зайнятості традиційно вагому роль відводить превентивним заходам із запобігання корупції. Важливий крок у цьому – схвалення антикорупційної програми в пріоритетах якої: роз’яснення та узагальнення основних положень антикорупційного законодавства, як-от неправомірна вигода, потенційний та реальний конфлікт інтересів. Програма також спрямована на формування у посадових осіб служби неприйняття корупції, мінімізації ризиків їх втягнення в корупційну діяльність, незалежно від займаної посади та виявлення корупційних правопорушень.

16.02.2016

Запобігання і безперечно подолання корупції – одне з найчутливіших питань, яке хвилює українське суспільство. Саме від напрацювання ефективних форм вирішення даного питання значною мірою залежить успішність реформ в Україні.

З метою запобігання корупційним правопорушенням, керівництвом обласної служби зайнятості в 2015 році прийнято необхідні організаційно-управлінські рішення.

04.02.2016

З метою недопущення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень в Комсомольському міському центрі зайнятості працівниками проводиться вивчення чинного антикорупційногозаконодавства, зокрема, Закону України «Про запобігання корупції», відповідних статей Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

12.08.2016

З метою підвищення кваліфікації з актуальних питань роботи в Миргородському міськрайонному центрі зайнятості постійно проводяться навчання.

29.06.2016

Питання застосування антикорупційного законодавства, складання та подання «антикорупційних» декларацій за 2015 рік розглядалися протягом першого кварталу під час проведення семінарів для посадових осіб Гадяцького районного центру зайнятості. Зокрема, 10 березня 2016 року черговий захід щодо підготовки декларування доходів та витрат за 2015 рік провела провідний юрисконсульт центру зайнятості Оксана Рудецька за участю 24 фахівців служби зайнятості.

26.04.2016

Іван Дубовик, провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції обласного центру зайнятості

Тел.: (0532)- 51-84-19;

Мобільний тел.: 099-218-8717;

Внутрішній тел.: 257;

05.02.2016