У структурі Полтавського обласного центру зайнятості працює інспектор з питань запобігання та виявлення корупції.

     телефон (0532) 51-84-19

У своїй діяльності провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції керується Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 (зі змінами), наказами Мінсоцполітики, Центрального апарату Служби, постановами правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  України на випадок безробіття, іншими нормативно-правовими актами .


 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (Закон України від 18.10.2006 № 251-V),

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 16.03.2005 № 2476-ІV),

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 18.10.2006 № 252-V)


ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»,

Закон України від 07.04.2011 № 3207-VІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”,

Закон України від 18.04.2013 № 221-VІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією”,

Закон України від 14.05.2013 № 224-VІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики”,

Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»,

Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»,

Закон України від 25.12.2015 № 922-VIIІ «Про публічні закупівлі»,


АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Указ Президента України від 05.10.2011 № 964/2011 “Про першочергові заходи з реалізації Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”,


АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції”,

Постанова Кабінету Міністрів України від від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки»,


НАКАЗИ МІН’ЮСТУ УКРАЇНИ

Наказ Мін’юсту України від 23.06.2010 № 1380/5 “Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів”,

Наказ Мін’юсту України від 11.01.2012 № 39/5 “Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення”,

Наказ Мін’юсту України від 23.03.2012 № 448/5 “Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав”,

Наказ Мін’юсту України та Мінекономрозвитку України від 30.09.2013 № 2055/5/1153 “Про національну систему оцінки рівня корупції”,


РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016  № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»,

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»,

Рішення Національного агентства з питань запобігання і протидії корупції від 06.09.2016  № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»,

Рішення Національного агентства з питань запобігання і протидії корупції від 06.09.2016  № 20 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого

 

Корупція справедливо сприймається суспільством як складне соціальне явище, невід’ємна частина нашого повсякденного життя, що негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку держави, загрожує демократії та правам людини, завдає шкоди національній безпеці.

23.05.2017

Запобігання проявам корупції має ґрунтуватися на профілактичній та інформаційно-роз’яснювальній роботі. Саме з цією метою у Пирятинському районному центрі зайнятості проводяться заходи щодо вивчення норм Закону України «Про запобігання корупції».

29.03.2017

На виконання рекомендацій Державної служби зайнятості з метою запобігання корупційним правопорушенням в обласній службі зайнятості в січні 2016 року на зборах працівників прийнято антикорупційну програму, взято додаткові зобов’язання безумовного дотримування вимог чинного антикорупційного законодавства.

02.02.2017

20 січня 2017 року Лубенським міськрайонним центром зайнятості проведене засідання круглого столу на якому розглянуто питання «Служба зайнятості – сервісна установа, яка виконує край важливу соціальну функцію, допомагаючи людям».

Захід проведено в Лубенській міській раді, а його учасниками були соціальні партнери служби зайнятості та понад 10 роботодавців міста Лубен та району.

23.01.2017

18 листопада 2016 року для фахівців Кобеляцького районного центру зайнятості проведено семінар-навчання “Дотримання вимог Закону України “Про запобігання корупції”. Головним меседжем заходу стало роз'яснення посадовим особам центру зайнятості роботи в системі подання та оприлюднення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

21.11.2016

18 квітня 2017 року в Диканському районному центрі зайнятості проведено тематичний семінар з вивчення основних положень Закону України  “Про запобігання корупції” для працівників центру зайнятості.

20.04.2017

В Лохвицькому районному центрі зайнятості постійно здійснюються заходи щодо вивчення та виконання Закону України «Про запобігання корупції».

Протягом 2016 року систематично заслуховувалась інформація стосовно запобігання правопорушенням, пов’язаним з корупцією, проводились тематичні заняття. Здійснювалась роз’яснювальна робота серед працівників з метою підвищення рівня знань з питань антикорупційного законодавства.

22.02.2017

26 січня 2017 року в Глобинському районному центрі зайнятості проведено семінар-навчання для посадових осіб центру зайнятості з питання фінансового контролю, передбаченого розділом 7 Закону України «Про запобігання корупції». Тема заняття: «Особливості здійснення фінансового контролю стосовно посадових осіб юридичних осіб публічного права в 2017 році».

26.01.2017

23 грудня 2016 року начальником юридичного відділу Полтавського міського центру зайнятості Мариною Білецькою проведено тематичний семінар з вивчення основних положень Закону України “Про запобігання корупції” для фахівців центру зайнятості.

26.12.2016

Одним з ефективних методів профілактики корупції є посилення заходів фінансового та іншого контролю осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

27.10.2016