У структурі Полтавського обласного центру зайнятості працює інспектор з питань запобігання та виявлення корупції.

 

    +38 (098) 759-40-45

У своїй діяльності провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції керується Конституцією УкраїниЗаконом України «Про запобігання корупції», іншими законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Наказом НАЗК від 27.05.2021  № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції» (зі змінами), наказами МінекономікиМінсоцполітики, Державного центру зайнятості, постановами правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  України на випадок безробіття, наказами Полтавського обласного центру зайнятості, іншими нормативно-правовими актами.


ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ

Корупція впливає на всі сфери суспільного життя і зачіпає інтереси усіх громадян. Ефективна боротьба з корупцією можлива тоді, коли кожен громадянин обізнаний із своїми можливостями викривати корупцію, впевнений у належному захисті його прав від можливих заходів негативного впливу, а у суспільстві сформована повага до викривачів корупції як відповідальних громадян.

Розгляд повідомлень про корупцію в Полтавському обласному центрі зайнятості здійснюється безпосередньо провідним інспектором з питань запобігання та виявлення корупції за сукупності наступних умов:

 містить інформацію про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (надалі – Закон):
 порушення обмежень щодо отримання подарунка;
 запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 порушення встановлених обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб;
 порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
 недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 порушення вимог фінансового контролю;
 порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання та виявлення корупції;
 порушення вимог проведення спеціальної перевірки;
 якщо наведена у повідомленні інформація стосується конкретної особи;
 повідомлення містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
 Викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (надалі – корупційне правопорушення), вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби. Відповідно до пункту 1 статті 538 Закону України: «Викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних  з корупцією правопорушень …»

КАНАЛИ ПОВІДОМЛЕННЯ:

внутрішні канали повідомлення – способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу;

зовнішні канали повідомлення – шляхи повідомлення інформації викривачем через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки;

регулярні канали повідомлення – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем НАЗК, іншому суб’єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація.

Повідомити про вчинення посадовими особами Полтавського обласного центру зайнятості правопорушення, пов’язаного з корупцією можна наступними шляхами:

письмово листом за адресою: вул. Сінна, буд. 45, м. Полтава, індекс 36039, - електронним листом на e-mail: 11org@cz.poltava.gov.ua;
 за телефоном +38 (098) 759-40-45 з 8.00 год. до 17.15 год. у робочі дні;
 на захищену електронну поштову скриньку: zapcor@czpoltava.gov.ua

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно) та іншої інформації, яка ідентифікує заявника. Повідомлення буде розглянуто, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. У разі недотримання вказаних вимог, повідомлення не розглядається. Також не розглядаються повідомлення, в яких містяться нецензурні або образливі вирази, погрози життю, здоров’ю чи майну посадових осіб  Полтавського обласного центру зайнятості, а також членів їх сімей. Текст таких повідомлень буде надсилатись до правоохоронних органів.

Відповідь заявнику про результати розгляду повідомлення надається, у разі зазначення ним поштової адреси або електронної пошти.

  УВАГА! Письмові повідомлення, зокрема в електронному вигляді підлягають розгляду в обов'язковому порядку за наявності таких реквізитів:

 прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада в Полтавському обласному центрі зайнятості;
 тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;
 прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення). 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (Закон України від 18.10.2006 № 251-V),

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 16.03.2005 № 2476-ІV),

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 18.10.2006 № 252-V)


ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон від 20.06.2022 № 2322-IX Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки.

Закон України від 07.04.2011 № 3207-VІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”,

Закон України від 18.04.2013 № 221-VІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією”,

Закон України від 14.05.2013 № 224-VІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики”,

Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»,

Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»,

Закон України від 25.12.2015 № 922-VIIІ «Про публічні закупівлі»,


АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Указ Президента України від 05.10.2011 № 964/2011 “Про першочергові заходи з реалізації Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”,


АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям”,

Постанова Кабінету Міністрів України від від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 “Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”


НАКАЗИ МІН’ЮСТУ УКРАЇНИ

Наказ Мін’юсту України від 23.03.2012 № 448/5 “Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав”,

Наказ Мін’юсту України та Мінекономрозвитку України від 30.09.2013 № 2055/5/1153 “Про національну систему оцінки рівня корупції”,

Наказ Мін’юсту України від 24.04.2017 № 1395/5 “Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів”,


РІШЕННЯ ТА НАКАЗИ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.08.2021  № 539/21 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій».

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції 23.07.2021  № 448/21 «Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021  № 451/21 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента».

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.01.2021 № 26/21 “Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”.

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.10.2020 № 470/20 “Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції”.

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.02.2018 № 166 “Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення або пов’язані з корупцією правопорушення”.

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016  № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

Наказ Мін’юсту України 18.03.2015 № 383/5 «Деякі питання проведення антикорупційної експертизи».

 


НАКАЗИ ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

Наказ Державного центру зайнятості від 25.09.2019 № 111 «Про додаткові заходи, спрямовані на попередження порушень антикорупційного законодавства в частині запобіганння та врегулювання конфлікту інтересів»

НаказДержавного центру зайнятості від 25.09.2019 № 113 «Про додаткові заходи, спрямовані на попередження порушень антикорупційного законодавства серед посадових осіб Державної служби зайнятості»

Наказ Державного центру зайнятості від 10.05.2023 № 66 «Про запобігання проявам корупції у державній службі зайнятості»    (додаток - План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі зайнятості на 2023 рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

У Зіньківському відділі Полтавської філії   Полтавського обласного центру зайнятості пройшло  тематичне заняття

 

16.07.2024

Заступник начальника відділу кар´єрного консультування Кобеляцького управління  Полтавської філії Полтавського обласного центру зайнятості Юлія Фролова провела  нараду - навчання 

25.06.2024

В Оржицькому відділі Лубенської філії Полтавського обласного центру зайнятості  проведено планове навчання 

19.06.2024

Консультантом роботодавця відділу взаємодії з роботодавцями  Семенівського управління Кременчуцької  філії Полтавського обласного центру зайнятості Наталією Григоренко проведено семінар-навчання для працівників управління 

06.06.2024

В Миргородській філії Полтавського обласного центру зайнятості  проведено семінар 

30.05.2024

В Котелевському відділі Полтавської філії Полтавського обласного центру зайнятості проведено чергове семінарське заняття з вивчення основних положень Закону України «Про запобігання корупції»

12.07.2024

У Полтавській філії Полтавського обласного центру зайнятості відбулось обговорення окремих питань протидії корупції

20.06.2024

Працівники Лохвицького управління Миргородської філії Полтавського обласного центру зайнятості обговорили актуальні питання щодо запобігання і протидії корупції!

12.06.2024

Семінар для працівників Шишацького відділу Миргородської філії Полтавського обласного центру зайнятості 

03.06.2024

17 травня 2024 року Решетилівським відділом Полтавської філії Полтавського обласного центру зайнятості спільно з сектором “Решетилівське бюро  правничої допомоги” для працівників відділу проведено  семінар-навчання  

20.05.2024