Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

17.01.2022

Закон України

«Про зайнятість населення»

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243)

30.01.2018

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

26.11.2020