Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

26.11.2020

Закон України

«Про зайнятість населення»

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243)

30.01.2018

Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

30.01.2018