Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

30.01.2018

Закон України

«Про зайнятість населення»

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст.243)

30.01.2018