Колектив Полтавської міськрайонної філії обласного центру зайнятості на черговому тематичному занятті в грудні 2019 року обговорив актуалізацію антикорупційного законодавства, зокрема щодо викривачів корупції. 

Зміни в антикорупційному законодавстві роз’яснила начальник юридичного відділу міськрайонної філії Світлана Дудецька. Вона поінформувала, що Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції  від 17.10.2019 року № 198 ( далі – Закон) набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 Даним законом визначається юридичне поняття «викривач корупції».

 Також доповнено статтю 3 Кримінального процесуального кодексу України пунктом 162  такого змісту:  «викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, звернулася із заявою  або повідомленням про корупційне кримінальне правопорушення до органу досудового розслідування».

Права викривача виникають з моменту  повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Права та гарантії захисту викривачів поширюються і на близьких осіб викривача.

Доповідач детально роз’яснила права викривача.

Так, викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Викривач, його близькі особи, звільнені з роботи у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, підлягають негайному поновленню на попередній роботі (посаді), а також їм виплачується середній заробіток за час вимушеного прогулу, але не більш як за один рік. 

Законом встановлюються права викривача, його близьких осіб на конфіденційність та анонімність.

Зокрема заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати  особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та /або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв’язку із здійсненим ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Також слухачам доведено, що новелою законоодавства є стаття 537 Закону, якою передбачено винагороду викривачу.

Право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину.

Розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду, але не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

В обговоренні змін законодавства взяли участь присутні працівники філії. Ставились питання стосовно осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції (викривачів), їх державного захисту, виплати винагороди викривачу. На всі запитання надані відповіді згідно з чинним законодавством.

У навчанні взяли участь 27 осіб.