Конституцією України закріплено право кожного громадянина на працю. При цьому передбачено, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці.

Згідно ст.153 КЗпП України забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

Під умовами праці розуміється сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці.

25.06.2018

Встановлення трудових прав, гарантій працюючим інвалідам в Україні регулюються, зокрема, Конвенцією про права інвалідів, КЗпП України, Законом України «Про відпустки», Законом України «Про охорону праці», Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів», Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

23.06.2018

За статтею 26 КЗпП України під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування має бути зазначена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

Установлений випробувальний термін означає, що працівник прийнятий на постійну роботу, але з певною умовою.

22.06.2018

Конституція України гарантує кожному, хто працює, право на відпочинок. Однією з форм забезпечення цього права є надання оплачуваної щорічної відпустки. Відповідно до ч.1 ст.6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Для окремих категорій працівників Законом встановлюється інша тривалість основної щорічної відпустки.

25.06.2018

20 червня 2018 року в приміщенні Машівської районної філії Полтавського ОЦЗ проведено міні-ярмарок вакансій для безробітних за участю представників ТОВ "Прем'єр Сокс".

22.06.2018

Згідно ст. 62 Кодексу законів про працю України (далі КЗпП України) надурочні роботи як правило не допускаються. Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня (статті 52, 53 і 61 КЗпП України). Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством і в частині третій цієї статті.

            Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи тільки у таких виняткових випадках:

22.06.2018