Сьогодні, 27 червня студенти першокурсники Полтавської державної аграрної академії від час виробничої практики під керівництвом доцентів кафедри економічної теорії та економічних досліджень Олександра Литвина та Оксани Песцової - Світалко здійснили екскурсію в Полтавський обласний центр зайнятості.

З привітним і наставницьким словом виступила директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва.  

27.06.2018

Відповідно до статті 187 Кодексу Законів про працю України (далі - КЗпП)  неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

26.06.2018

Перш за все, зазначимо, що листок непрацездатності – це багатофункціональний документ, а не просто підстава для виплати лікарняних та декретних. Він є документом, що підтверджує поважну причину відсутності на роботі, а також підтвердженням самої непрацездатності, яка, якщо має тривалий характер, може призвести до встановлення працівнику інвалідності. Отже, просто так роботодавцю відмахнутися від цього документу не можна, вже не говорячи про те, що це протизаконно. 

26.06.2018

Великобагачанська районна філія проводить постійну роботу з учнівською молоддю. До цих заходів долучаються представники районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

25.06.2018

Пунктом 1 статті 40 КЗпП України передбачена можливість розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку зміни в організації виробництва і праці в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1 статті 40 КЗпП України, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

25.06.2018