У Лохвицькій районній філії Полтавського обласного центру зайнятості, з метою запобігання корупційним і пов’язаним із корупцією правопорушенням, провідний юрисконсульт Владислав Горбоконь провів планове заняття – семінар із фахівцями філії на тему: «Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів».

У роботі семінару взяли участь 10 працівників на чолі з директором філії та заступником.

Під час навчання роз’яснені юридичне поняття «конфлікт інтересів», розмежування поняття потенційного та реального конфлікту інтересів, наведені приклади виникнення конфлікту інтересів та які дії повинен вчинити посадова особа для запобігання конфлікту інтересів.

Співробітникам служби зайнятості наголосили, що, згідно з Законом України «Про запобігання корупції» (стаття 28),  визначено, що особи (фахівці), зазначені у пунктах 1,2 частини першої статті 3 Закону, зобов’язані: 

*вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

*повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

*не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

*вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

  Відповідно до ст. 29 Закону України «Про запобігання корупції» визначені заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів:

-  усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

 - обмеження доступу особи до певної інформації;

 - перегляду обсягу службових повноважень особи;

 -  переведення особи на іншу посаду;

 - звільнення особи.

Також, співробтникам філії роз'яснили й інші статті ЗУ «Про запобігання корупції»: обмеження доступу до інформації (стаття 31); перегляд обсягу службових повноважень (стаття 32); здійснення повноважень під зовнішнім контролем (стаття 33); переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів (стаття 34).

За порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», а саме порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відноситься до порушень пов’язаних із корупцією, за яке законом передбачена адміністративна відповідальність, а також цивільно – правова, дисциплінарна, а в деяких випадках кримінальна відповідальність. 

 Під час семінару були наведені приклади типових ситуацій.