За спільної ініціативи співробітників Семенівської районної філії Полтавського обласного центру зайнятості та начальника відділу Семенівське БПД Кременчуцького міського відділу безоплатної правової допомоги  Тетяни Новобранець 19 листопада 2020 року в приміщенні служби зайнятості організували семінар-тренінг для працівників філії  з вивчення теми «Види і форми корупції».

Під час навчання розглянуте поняття «хабарництва» як складового елемента корупції.

Хабарництво як складовий елемент корупції є комплексною, політичною, соціальною, економічною та культурною проблемою. Тобто соціальним феноменом сучасного суспільства.

Це поняття включає в себе діяння, передбачені наступними статтями Кримінального кодексу України (далі КК України): 1) ст. 368 «Одержання хабара»; 2) ст. 369 «Пропозиція або давання хабара»; 3) ст. 370 «Провокація хабара або комерційного підкупу».

Хабар - це незаконна винагорода матеріального характеру, тобто предмет хабара має виключно матеріальний характер. Ним можуть бути майно (гроші, матеріальні цінності), право на майно (документи, які надають право на отримання майна, користування майном або право вимагати виконання зобов'язань тощо), будь-які дії майнового характеру (передача майнових вигод, відмова від них, відмова від прав на майно, безоплатне надання послуг майнового характеру, санаторних чи туристичних путівок, проведення будівельних чи ремонтних робіт тощо).

Протидія корупції не зводиться лише до того, щоб «посадити хабарників». Це ціла система різноманітних законів і дій, які мають викорінити корупцію як суспільне явище.

Корупційні діяння можуть бути вчинені також в інших формах:

Розкрадання – умисне незаконне привласнення певним способом чужого майна на свою користь або на користь інших осіб із корисливих мотивів з використанням посадового становища.

Розтрата – ситуація, коли посадовець використовує державну установу систематично для того, щоб убезпечити та розширити власні приватні бізнес - інтереси. Наприклад: процеси неправомірної приватизації, коли державна власність переходить у приватні руки за ціною, яка нижча за ринкову. 

Вимагання  – примушування приватної або юридичної особи сплатити гроші або надати інші цінності в обмін на певні дії або бездіяльність.

Непотизм (дружба або «кумівство»), що призводить до виникнення несправедливих великих поступок під час укладання угод, призначення родичів, друзів на важливі посади, пільгової купівлі власності, доступу до твердих валют тощо.  На пострадянському просторі сформувався особливий тип непотизму – «кумівство», під яким розуміють перевагу у наданні грошових коштів або іншого майна, працевлаштування, пільг, послуг, нематеріальних активів наближеним особам, друзям, родичам, з якими посадовець пов'язаний через напівродинні  стосунки (обряд хрещення дитини).

Зловживання –  зловживання владою або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень та інші посадові злочини, що вчиняються для задоволення корисливих чи інших особистих інтересів або інтересів інших осіб .

Також під час зустрічі Тетяна Новобранець ознайомила присутніх з адміністративно – правовими актами, заходами протидії корупції та відповідальність за корупційні правопорушення. Корупція справедливо сприймається суспільством як складне соціальне явище, невід’ємна частина нашого повсякденного життя, що негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку держави.

За результатами зустрічі працівники Семенівської районної філії Полтавського обласного центру зайнятості погодилися з висновком, що запорукою успіху в запобіганні та протидії корупції є формування в населення ставлення нетерпимості до її проявів, формування суспільної правосвідомості відповідно до антикорупційних стандартів.