Згідно статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та Законами України.

Законом України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII (з подальшими змінами та доповненнями), (надалі – Закон) визначаються правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Підпунктом 6 пункту 1 Положення про державну службу зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2015 року №41 Державна служба зайнятості (Центральний апарат), регіональні та базові центри зайнятості є юридичними особами публічного права.

Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. (стаття 81 ч.2 Цивільного кодексу України)

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 Закону, дія вказаного закону поширюється на посадових осіб юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, в тому числі і на працівників державної служби зайнятості.

Згідно з вимогами Закону, ЗУ «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014-2017 роки передбачена можливість участі громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції, в тому числі право громадян повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень посадовими особами, зокрема, органів Державної служби зайнятості відповідні правоохоронні органи, а також органи державної влади. Крім того, юридичні особи забезпечують умови для звернення громадян (конфіденційність інформування, процедуру захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення та ін..) з питань протидії корупції.

На виконання вказаних вимог законів, в Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості (надалі – Кременчуцький МРЦЗ) підготовлено та розміщено в загальнодоступному місці інформацію про адреси та телефони працівників відділу запобігання корупції Державної служби зайнятості (Центрального апарату), Полтавського обласного центру зайнятості (надалі – Полтавський ОЦЗ) та Кременчуцького МРЦЗ.

Також розміщені положення норм законів, котрі регулюють питання протидії та запобігання корупції.

Відповідальною особою по Кременчуцькому МРЦЗ з питань запобіганню та виявлення корупції визначено, начальника юридичного відділу, Тарана Олександра Олександровича. Крім того, центром зайнятості затверджений план заходів щодо запобігання проявам корупції, який останнім беззаперечно виконується.

Проведено ряд занять з працівниками центру зайнятості, за участю директора щодо додержання та виконання вимог Закону в частині фінансового контролю, на якому наголошено на персональну відповідальність спеціалістів в разі недодержання вимог та про недопущення в подальшому виявлених порушень.

Зокрема у 2016 році на виконання вимог антикорупційного законодавства до 1 квітня поточного року всіма працівниками Кременчуцьким МРЦЗ подано Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

При заповненні декларацій працівники центру зайнятості віднеслись сумлінно з додержанням та урахуванням усіх рекомендацій до їх заповнення.

Тим паче, проводились заняття з колективом центру зайнятості щодо недопущення виникнення потенційних конфліктів інтересів відповідно до норм Закону.

Звернуто увагу кожному працівнику на персональну відповідальність про недодержання вимог Закону.

Взято до уваги алгоритм дій посадових осіб центру зайнятості при врегулюванні конфлікту інтересів, як реального так і потенційного.

Працівників у яких би виникли потенційні конфлікти інтересів зумовлені перебуванням на обліку в центрі зайнятості близьких осіб, не виявлено.

Працівникам Кременчуцького МРЦЗ всіляко надається методична та практична допомога з питань недопущення корупційних правопорушень при виконанні ними своїх посадових обов’язків.