З метою попередження та запобігання проявам корупції у Пирятинському відділі Лубенської філії Полтавського ОЦЗ 28 березня 2023 року проведено семінар з працівниками щодо виявлення корупційних ризиків, що  можуть виникнути в діяльності посадових осіб, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків.

Начальник відділу Інна Бухта в ході проведення семінару наголосила на  основних положеннях  Закону України «Про запобігання корупції». Повідомила, що  на сьогодні відсутнє єдине визначення даного поняття, відповідно до рекомендацій  Національного агентства з питань запобігання корупції, корупційний ризик – ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення органом влади визначених цілей та завдань. Це сукупність правових, організаційних та інших факторів і причин, які породжують, заохочують (стимулюють) осіб до скоєння корупційних правопорушень під час виконання ними своїх службових обов’язків.

Доповідач зазначила, що корупційні ризики класифікуються за різними критеріями. За  поширеністю корупційні ризики можна розташувати в такому порядку: недоброчесність посадових осіб;  виникнення конфлікту інтересів;  недостатній рівень контролю або безконтрольність з боку керівництва;  наявність дискреційних повноважень. Наголосила, що оцінювання корупційних ризиків проводиться з метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків.

Підводячи підсумки семінару, на якому були присутніми 7 працівників відділу, Інна Бухта акцентувала увагу на те, що максимальне усунення корупційних ризиків в діяльності посадових осіб  виключить можливість порушення ними законодавства України, зокрема Закону України «Про запобігання корупції»