13.05.2022 | 12:00

Розмір допомоги по безробіттю залежить, зокрема, від страхового стажу особи та тривалості безробіття, доходу (грошового забезпечення), статті звільнення (припинення останнього виду зайнятості) і не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом (зараз це 9 924 грн).

Застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі (1800 гривень).

(Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (ст. 21, 22, 23, пункт 32 прикінцевих положень Розділу VIII): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14,  Порядку  надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінекономіки від 06.04.2020 : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0537-20#Text). 

Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням" (зі змінами): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1266-2001-%D0%BF#Text, залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У залежності від страхового стажу розмір допомоги по безробіттю виплачується у таких відсотках:

до 2 років – 50%;

від 2 до 6 років – 55%;

від 6 до 10 років – 60%;

більше 10 років – 70%.

В залежності від тривалості безробіття: перші 90 календарних днів  – 100 %; протягом наступних 90 днів – 80%; у подальшому – 70 % (від призначеного розміру допомоги по безробіттю).

Розмір мінімальної виплати допомоги по безробіттю, що виплачується застрахованим особам в залежності від страхового стажу становить 1800 гривень, а особам, виплати яким призначались без урахування страхового стажу – 1000 гривень відповідно до законодавства.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 к.д., для осіб передпенсійного віку – 720 календарних днів,  для молоді (до 35 років, без страхового стажу) – 180 днів.  

Для осіб, звільнених під час карантину згідно зі статтею 38 КЗпПУ (за власним бажанням (не поважна причина)) та статтею 36 п. 1 (за угодою сторін), загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 270 календарних днів.