22.10.2021 | 10:41

21 жовтня 2021 року відбувся черговий вебінар за допомогою платформи ZOOM для осіб, які перебувають на обліку в Хорольській районній філії Полтавського обласного центру зайнятості, на тему «Порядок укладення, зміни та припинення трудового договору».

Захід провела начальник Хорольського бюро правової допомоги Лубенський місцевий центр БПД Тарасенко Наталія, яка ознайомила присутніх з поняттям трудового договору, його видами, порядком укладення.

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Кодексом законів про працю України дано визначення трудового договору.

Так, трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказу чи розпорядження не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

Крім того, присутніх ознайомили з видами безоплатної правової допомоги, поінформували про перелік осіб, які мають право на таку допомогу, та механізм її отримання.