20.11.2020 | 09:14

Протягом січня-жовтня 2020 року  послуги служби зайнятості Полтавської області отримали 437 внутрішньо переміщених осіб, які мали довідку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про облік внутрішньо переміщених осіб», з них 365 осіб мала статус безробітного.

Полтавський обласний центр зайнятості сприяв працевлаштуванню 93 внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Кожний четвертий безробітний з числа ВПО працевлаштований за направленням служби зайнятості у сільському господарстві, лісовому та рибному господарстві та переробній промисловості, 12,9% - у оптовій та роздрібній торгівлі, 8,6% - у освіті, 7,1% - у охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги, по 5,7% - у будівництві,  у тимчасовому розміщуванні й організації харчування, 4,3% - у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, по 2,9% - у державному управлінні й обороні, у наданні інших видів послуг, по 1,4% -  у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності, у сферу водопостачання, каналізація, поводження з відходами, у добувну промисловість і розроблення кар'єрів.

За направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 15 безробітних з числа ВПО. У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 20 осіб цієї категорії. 

Станом на 1 листопада   2020 року статус безробітного мали 152 ВПО, з них 108 осіб отримувала допомогу по безробіттю, середній розмір якої становив 2 975 гривень).

Безробітними з числа переселенців є, у переважній більшості, представники жіночої статі (70,4%).

Вікова структура безробітних з числа ВПО є наступною: частка молоді  у віці до 35 років серед переселенців становить 32%, питома вага осіб віком до 45 років  – 37%,  старше 45 років - 31%.

Розподіл ВПО за освітою є наступним: особи з вищою освітою  становлять 54,6%; з професійно-технічною – 33,6%; з початковою та середньою – 11,8%.

Професійна структура безробітних з числа ВПО: 50,1% становлять законодавці, фахівці, професіонали, службовці; 36,1% – особи з робітничими професіями; 13,8% – особи без професійної підготовки. 

Більше аналітичної і статистичної інформації тут: https://pol.dcz.gov.ua/analitics/66