Одним з дієвих інструментів роботи державної служби зайнятості є запровадження методик профілювання безробітних та соціального супроводу вразливих на ринку праці категорій населення за підходом кейс-менеджменту в рамках проекту ПРООН ”Підтримка реформи соціального сектору в Україні“ за напрямком ”Залучення до ринку праці найуразливіших груп населення і жінок“.

Система профілювання є основною для імплементації клієнтоцентрованого принципу діяльності підрозділів служби зайнятості як сервісних установ в умовах реформування.

Запровадження методики профілювання безробітних створило можливість системної роботи особистих консультантів щодо реалізації активних програм сприяння зайнятості безробітної особи.

Дана модель анкетування по визначенню рівня мотивації безробітного до працевлаштування та потенціалу працевлаштування є покроковою уніфікованою (предметний перелік запитань, які повною мірою характеризують професійну підготовку особи) формою співбесіди фахівця з безробітним.

В подальшому отримана інформація дає змогу оптимально активізувати дії особи у вирішенні власних індивідуальних проблем зайнятості.

Анкетована форма співбесіди з особою дисциплінує безробітного, який також несе відповідальність за надану інформацію і має можливість обговорити з особистим консультантом оптимальні для себе форми зайнятості.

Саме профілювання дає змогу на початкових етапах швидко виявити проблемні категорії безробітних з високою потенційною тривалістю незайнятості та залучити особу до вирішення проблематики спільно з фахівцем служби зайнятості.

На наш погляд для забезпечення пріоритетності доступу до програм сприяння працевлаштування насамперед осіб, які мають високі потенційні загрози перебувати у стані тривалої незайнятості, доцільно законодавчо закріпити за державною службою зайнятості дану систему профілювання безробітних.

Ефективність профілювання заключається в скороченні притоку отримувачів соціальної допомоги, підтриманні доходів населення на прийнятному рівні, збільшенні чисельності осіб, які працевлаштовуються за допомогою служби зайнятості.

В якості пропозицій вбачається доцільним та таким, що сприятиме підвищенню ефективності даної моделі, введення програмного забезпечення (модуль/компонента) щодо супроводження такої форми роботи фахівців служби зайнятості.

Одночасно, робота Полтавської обласної служби зайнятості з використанням кейс-менеджменту підтвердила ефективність даної методики і акцентована на розширенні кола організацій (установ) – партнерів в рамках карти соціальних допоміжних та підтримуючих зайнятість послуг, координацію залучених послуг, поглиблений аналіз перебуваючих на обліку осіб з числа вразливих категорій населення, для яких дана методика визначається реальним інструментом становлення зайнятості.

Анонс/Подія: 
Подія