Етична поведінка посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, зокрема, посадових осіб державної служби зайнятості, ґрунтується на  положеннях Конституції України, а також загальних вимогах до їхньої поведінки, визначених Законом України  «Про запобігання корупції».

Виконуючи свої службові обов'язки, усі ми стаємо об'єктом уваги інших: як входимо, як вітаємось, як розмовляємо і як слухаємо, як запутаємо і як відповідаємо – усе це викликає обговорення, схвалення чи осуд, свідчить про  придатність чи непридатність посадової особи до роботи.

Для успіху будь-якої діяльності необхідно бути ввічливим у спілкуванні з людьми будь-якого рангу; у службовому приміщенні говорити мало і не гучно. По телефону розмовляти напівголосно і коротко, слідкувати за культурою мови, ніколи не дозволяти собі сваритися, бути охайним, шанобливо ставитися до старших, дотримуватися форм вітання, правил ведення розмови, поводження за столом, зовнішній вигляд - усі ці правила пристойності увібрали в себе загальні представлення про гідність людини, про норми взаємин між людьми в службовій сфері.

 В Законі України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі Закон) правилам етичної поведінки присвячений цілий розділ.

 А це пояснюється тим, що зазначені правила мають антикорупційну спрямованість.

Так, стаття 38 Закону зазначає, що особи, на яких поширюється його дія, під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

Розділ щодо правил етичної поведінки визначає певні принципи дотримання цих правил, які включають політичну нейтральність, неупередженість, компетентність і ефективність, нерозголошення інформації, утримання від виконання незаконних рішень чи доручень. Що ж означають ці ключові поняття?? 

Стаття 40 Закону визначає, що  політична неупередженість  – це необхідність при виконанні службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій, їх осередків або окремих політиків.

 Неупередженість відповідно до Закону – це необхідність осіб, на яких поширюється дія цього Закону, діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких людей, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

 Стаття 42 Закону трактує такі юридичні поняття як  компетентність і ефективність. Ці поняття вказують на необхідність сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення державних органів і осіб, яким вищезазначені особи підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної власності.

 Поняття нерозголошення інформації  визначається як необхідність не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома у зв’язку з виконанням  службових повноважень і професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

 Більш розширено стаття 44 Закону  трактує утримання від виконання незаконних рішень чи доручень. Вона вказує на те, що особи, визначені цим Законом зобов’язані:

- незважаючи на приватні інтереси, утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону;

- самостійно оцінювати правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень;

- у разі отримання для виконання рішення чи доручення, на їхню думку незаконного або такого, що становить загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, посадові особи повинні негайно в письмовій формі повідомити про це керівника державного органу,  організації, в яких вони працюють.

 Ці ключові тези, визначені  Законом, дають розуміння  службовцям, зокрема, районної філії Полтавського обласного центру зайнятості, про правові рамки, за які особа, уповноважена на виконання функцій держави, при виконанні своїх службових повноважень не має виходити.

 У Зіньківській  районній  філії Полтавського обласного центру зайнятості з  усіх цих питань 12 червня 2019 року  вкотре  проведене тематичне  заняття. Знання правил етичної поведінки є застереженням  від антикорупційних  проявів.  Заняття проводила заступник директора Ольга Дашкевич. Були присутні дев’ять працівників установи. З роз’ясненням законодавства та відповідями на запитання слухачів виступила також юрист Ганна Татаріна.