Україна – країна без корупції!

       Корупція впливає на всі сфери суспільного життя і зачіпає інтереси усіх громадян. Ефективна боротьба з корупцією можлива тоді, коли кожен громадянин обізнаний із своїми можливостями викривати корупцію, впевнений у належному захисті його прав від можливих заходів негативного впливу, а у суспільстві сформована повага до викривачів корупції як відповідальних громадян.

       Так, з метою підвищення обізнаності в сфері антикорупційного законодавства,  з працівниками Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької філії Полтавського обласного центру зайнятості було проведено тематичне заняття на тему «Здійснення повноважень під зовнішнім контролем як форма врегулювання конфлікту інтересів».

       Під час заняття очільниця Горішньоплавнівського відділу  Світлана Власенко ознайомила своїх підлеглих із змістом поняття «конфлікт інтересів», а також звернула увагу присутніх на те, що відповідно до статті 33 Закону України «Про запобігання корупції « зовнішній контроль здійснюється в таких формах:

1) перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, установи, організації, стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів;

2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу працівника;

3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.

4). У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов'язки особи у зв'язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень.

         Підсумовуючи заняття, Світлана Власенко, зауважила. що нова Україна– це в першу чергу країна без корупції, країна без брехні, а це залежить від кожного з нас.