Днями в Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості поглиблено вивчали питання антикорупційного законодавства, а саме проведене позапланове тематичне заняття з розгляду питання щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунків та поводження з ними.

Завідувач юридичного сектору Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості Олександр Таран розповів про вимоги Закону України «Про запобігання корупції», стосовно запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунків та поводження з ними.

У статті 24 Закону України «Про запобігання корупції» йде мова про запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.

Зокрема, в ході доповіді доведено до працівників, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його відсутності.

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. Доповідач також проінформував про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

Увагу присутніх було акцентовано на те, що посадові особи можуть бути притягнуті до адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди або подарунків та поводження з ними.
З підсумком виступив директор Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості, Калашник Віктор Васильович, який наголосив на важливості дотримання антикорупційного законодавства при виконанні службових обов’язків щодо запобіганню одержання неправомірної вигоди або подарунків та поводження з ними.
Під час проведення заходу працівники центру зайнятості отримали від доповідача вичерпні відповіді на поставлені питання. Участь у занятті взяли 11 працівників Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості.