У Диканській районній філії Полтавського обласного центру зайнятості відбулося навчання фахівців з питань дотримання антикорупційного законодавства.

Провідний фахівець з питань зайнятості філії Сергій Журов розповів колегам про поняття конфлікту інтересів та шляхи його вирішення. Навчальна мета полягала у формуванні у працівників філії правової свідомості щодо антикорупційного законодавства України, особистої відповідальності за дотримання норм Закону України «Про запобігання корупції».

Під час заняття для формування чіткого розуміння змісту інституту запобігання та врегулювання конфлікту інтересів обговорили питання щодо законодавчого поняття конфлікту інтересів, його види, шляхи запобігання та методи врегулювання.

Розглянули практичні дії фахівців філії у випадку виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів.

Сергій Журов наголосив, що порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відноситься до порушень, пов’язаних із корупцією, за яке законом встановлені наступні види відповідальності: дисциплінарна, цивільно-правова та адміністративна.