У Миргородській міськрайонній філії Полтавського обласного центру зайнятості, з метою запобігання корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень, проведене заняття із фахівцями філії на тему: «Дії особи у разі наявності конфлікту інтересів». 

Під час навчання роз’яснені: юридичне поняття «конфлікт інтересів», розмежування поняття потенційного та реального конфлікту інтересів, наведені приклади виникнення конфлікту інтересів та які дії повинен вчинити посадова особа для запобігання конфлікту інтересів.

Співробітникам служби зайнятості наголошувалося, що, згідно зі ст. 28 Закону України « Про запобігання корупції», фахівці зобов’язані: 

  • вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
  • повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;
  • не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
  • вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Слухачам доведено, що за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» передбачена адміністративна відповідальність, а якщо вчинення дій в умовах конфлікту інтересів призвели до тяжких наслідків, то в деяких випадках і кримінальна відповідальність.

Під час навчання наведені приклади судових рішень, стосовно посадових осіб, яких було притягнуто до відповідальності за вчинення даного правопорушення в Україні.