У Зіньківській районній філії Полтавського обласного центру зайнятості пройшло чергове тематичне заняття для працівників з питань відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

Навчання проведене заступником директора філії - начальником відділу  надання соціальних послуг Ольгою Дашкевич.

Роз’яснення колегам надала провідний фахівець з питань зайнятості відділу надання соціальних послуг Валентина Кривоніс, відповідальна у філії за юридичну роботу.

В Україні створено систему антикорупційного законодавства, що розповсюджується на всі сфери суспільного життя і включає різні види нормативно-правових актів. Основним антикорупційним нормативно-правовим актом в Україні є Закон України “Про запобігання корупції” (далі – Закон). який введено в дію 26 квітня 2015 року.

Впродовж довгого часу корупція залишається значною проблемою для  України та темою для постійних дебатів як вітчизняної,  так і міжнародної спільноти. 

Недостатній рівень доброчесності окремих службовців, зловживання владою, відсутність критичного ставлення більшості громадян України до проявів побутової корупції та сприйняття незаконного матеріального заохочення як дієвого інструменту для вирішення питань – серед факторів, що сприяють виникненню корупції та ускладнюють її викорінення.

Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення прописані в статті 65 розділу  ХІ названого Закону.

За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень суб’єкти цього Закону притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Кримінальним  кодексом України передбачена відповідальність за вчинення таких корупційних правопорушень (злочинів): зловживання владою або службовим становищем (стаття 364);. декларування недостовірної інформації (стаття 3661 ); прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368); пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (стаття 369); зловживання впливом (стаття 3692 ); Провокація підкупу (стаття 370).

У Кодексі України про адміністративні правопорушення закріплено такі види адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією: порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 1724);  порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 1725 ); порушення вимог фінансового контролю (стаття 1726 ); порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 1727 ); незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень (стаття 1728 ); невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 1729 ).

До дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення винні особи притягаються на підставі норм Кодексу законів про працю України. За вказані порушення до особи може бути застосовано один з таких заходів стягнення: догана чи звільнення.

Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення, відстороненому від виконання службових повноважень працівнику відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням.

Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку.

Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку.