В Україні створено систему антикорупційного законодавства, яка охоплює всі сфери суспільного життя і включає різні види нормативно-правових актів. Основним антикорупційним нормативно-правовим актом є Закон України “Про запобігання корупції” (далі – Закон), який набрав чинності   26 квітня 2015 року.

Упродовж довгого часу корупція залишається однією з найбільших проблем нашої країни і темою для постійних дебатів як для української, так і для міжнародної спільноти. 

Недостатній рівень доброчесності окремих службовців, зловживання владою, відсутність критичного ставлення більшості громадян України до проявів побутової корупції та сприйняття незаконного матеріального заохочення як дієвого інструменту для вирішення питань – одні з основних факторів, що сприяють виникненню корупції та ускладнюють її викорінення.

Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення прописані в статті 65 розділу  ХІ названого Закону.

За вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень суб’єкти цього Закону притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Кримінальним  кодексом України передбачена відповідальність за вчинення таких корупційних правопорушень (злочинів): зловживання владою або службовим становищем (стаття 364);. декларування недостовірної інформації (стаття 3661 ); прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368); пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (стаття 369); зловживання впливом (стаття 3692 ); Провокація підкупу (стаття 370).

У Кодексі України про адміністративні правопорушення закріплені такі види адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією: порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 1724); порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 1725); порушення вимог фінансового контролю (стаття 1726); порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 1727); незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень (стаття 1728 ); невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 1729 ).

До дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення винні особи притягаються на підставі норм Кодексу законів про працю України. За вказані порушення до громадянина може бути застосовано один з таких заходів стягнення: догана чи звільнення.

Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину в сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом. Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

У разі закриття провадження в справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення, відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням.

Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку.

Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку.

У Зіньківській  районній  філії Полтавського обласного центру зайнятості з  усіх цих питань 14  липня 2020 року  проведене чергове тематичне  заняття по відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

Заняття провела заступник директора філії Ольга Дашкевич. На заході були присутні  дев’ять працівників установи.

З роз’ясненнями відповідно до законодавства щодо заданих запитань виступила провідний фахівець відділу організації працевлаштування Ганна Татаріна.