Корупція справедливо сприймається суспільством як складне соціальне явище, невід’ємна частина нашого повсякденного життя, що негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку держави, загрожує демократії та правам людини, завдає шкоди національній безпеці.

Для того, щоб подолати корупцію, необхідні зусилля не лише правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з цим ганебним явищем, а й спільні дії всіх службовців, громадськості, ЗМІ, окремих громадян. Саме, з їх допомогою необхідно виховувати непримиренність населення до корупції, переконати людей у ганебності корупційних діянь, починаючи з дитинства.

Саме під гаслом «Молодь проти корупції» у Зіньківському районному центрі зайнятості спільно з Зіньківським бюро правової допомоги проведено семінар - навчання з фахівцями установи та молоді з числа безробітних, який був спрямований на підвищення обізнаності серед молодого покоління щодо шкоди, якої зазнає суспільство через корупцію та вимог чинного антикорупційного законодавства. В заході взяли участь 20 осіб.

Лектор - юрисконсульт Зіньківського районного центру зайнятості Богдан Новак, зокрема звернув увагу слухачів на головну мету чинних антикорупційних правових обмежень, це: забезпечення прозорого й ефективного функціонування держаних установ, служби зайнятості, встановлення правових бар’єрів перед можливими зловживаннями та правопорушеннями, створення умов для належного виконання посадових повноважень, уникнення дій, які можуть розглядатись як корупційні ризики. 

Під час виступу, заступник начальника Зіньківського бюро правової допомоги Сергій Корнійко наголосив, що обмеження й заборони, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», є лише частиною цілісної системи заходів щодо протидії корупції, які спрямовані на зменшення її обсягів, обмеження впливу корупції на соціальні та економічні процеси. Тому, сьогодні, посадові особи юридичних осіб публічного права, крім прав, свідомо й добровільно приймають встановлені законодавством антикорупційні обмеження і заборони, зумовлені специфікою виконуваних ними посадових повноважень.

Підводячи підсумки семінару-навчання, організатори заходу зазначили про важливість підвищення обізнаності стосовно негативного впливу корупції та необхідності зміни менталітету громадян України.