18 червня 2021 року провідний юрисконсульт Глобинської районної філії Полтавського обласного центру зайнятості Олександр Мельников провів тематичне заняття для працівників філії з питання можливих корупційних ризиків в діяльності посадових осіб служби зайнятості.

В ході проведеного заходу він звернув увагу, що у діяльності посадових осіб служби зайнятості можуть існувати такі корупційні ризики:

Використання службових повноважень і свого становища та пов’язаних з цим можливостями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використання державного майна в приватних інтересах.

Можливість отримання подарунків у зв’язку із здійсненням посадовими особами Служби діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави, або у випадку перебування особи, яка дарує, в підпорядкуванні посадової особи.

Наявність потенційного або реального конфлікту інтересів при виконанні посадовими особами Служби покладених на них посадових обов’язків.

Наявність дискреційних повноважень.

Недоброчесність окремих посадових осіб та незнання антикорупційного законодавства, що створює ризик неповідомлення або несвоєчасного повідомлення спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення посадовими особами

Підсумовуючи викладене, Олександр Миколайович зазначив, що своєчасний аналіз корупційних ризиків та вжиття превентивних антикорупційних заходів зводять до мінімуму ризики порушення посадовими особами антикорупційного законодавства України, позитивно впливають на покращення роботи служби зайнятості та сприятимуть підвищенню її авторитету.

В ході семінару-навчання всі присутні отримали вичерпні відповіді на поставлені питання.