Чорнухинським  відділом Лубенської філії Полтавського обласного центру зайнятості спільно з сектором “Чорнухинське бюро  правової допомоги” для працівників відділу проведено семінар-навчання на тему: ”Правила етичної поведінки згідно із Законом України “Про запобігання корупції”. В роботі семінару взяли участь 4 фахівці відділу та головна юристка сектору бюро правової  допомоги  Жанна Шульга .

   Мета даного заходу - підвищення рівня знань фахівців відділу положень Закону України “Про запобігання корупції” , а також формування єдиного підходу до розуміння та застосування норм антикорупційного законодавства.

   В ході проведення семінару-навчання Жанна Шульга розповіла присутнім, що до загальних правил етичної поведінки відносять додержання вимог закону та етичних норм поведінки, пріоритет інтересів, політичну нейтральність, неупередженість, компетентність і ефективність, нерозголошення інформації, утримання від виконання незаконних рішень чи доручень. Вона наголосила й на загальновизнані етичні норми поведінки, а це, щонайменше, порядність, совісність, повага, співчуття, дотримання домовленостей тощо. Протилежністю загальновизнаних норм поведінки є, зокрема, такі негативні явища, як зарозумілість, марнославство, непомірні амбіції, прагнення ствердитись за рахунок осіб, які звернулись , нетерпимість до критики, неприйняття іншої позиції.

  Начальник відділу Тамара Охріменко доповнила, «що необхідно бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими. Ввічливість у спілкуванні означає й відсутність демонстрації надмірної зайнятості, уважне слухання співрозмовника та вміння почути його, надання людині можливості висловити свою точку зору, чітке, лаконічне і зрозуміле викладення інформації».