Відповідно до частин першої та третьої статті 422, частини першої статті 425 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити форму:

заяви про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства згідно з додатком 1;

заяви про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства згідно з додатком 2;

заяви про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства згідно з додатком 3.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування  та застосовується з 27 вересня 2017 року.

Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

 

 

 

 

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

__________________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

__________________________________________

 (повне та скорочене найменування роботодавця

__________________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

ЗАЯВА
про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства

Прошу видати дозвіл на застосування праці ____________________________

(прізвище,

______________________________________________________________________

ім’я, по батькові)

______________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

на строк  ______________________________________________________________

(зазначається строк дії дозволу згідно з вимогами статті 423 Закону України “Про зайнятість населення”)

на посаді (за професією) ________________________________________________,

(згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 “Класифікатор професій”)

який є:

іноземним найманим працівником;

відрядженим іноземним працівником;

внутрішньокорпоративним цесіонарієм;

іноземним високооплачуваним професіоналом;

засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;

іноземним працівником творчої професії;

іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

іноземним ІТ-професіоналом;

гіг - спеціалістом;

випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу _______________________________________________.

                          (назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти _____________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”________________

_________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця — юридичної особи/фізичної особи — підприємця _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Контактний телефон ___________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

 

___ ___________ 20___ р.

 

_____________________

(підпис керівника юридичної особи ∕ фізичної особи — підприємця)

________________

(ініціали та прізвище)

МП (за наявності)

_____________________

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

_____________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

_____________________________________

 (повне та скорочене найменування роботодавця —

_____________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

ЗАЯВА
про продовження строку дії дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства

Прошу продовжити строк дії дозволу на застосування праці _________

                        

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

до  ______________________________________________________________

(зазначається строк згідно з вимогами статті 423 Закону України
“Про зайнятість населення”)

на посаді (за професією) ___________________________________________,

(згідно з Національним класифікатором 
ДК 003:2010 “Класифікатор професій”)

який є:

іноземним найманим працівником;

відрядженим іноземним працівником;

внутрішньокорпоративним цесіонарієм;

іноземним високооплачуваним професіоналом;

засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;

іноземним працівником творчої професії;

іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

іноземним ІТ-професіоналом;

гіг - спеціалістом;

випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу ____________________________________________.

                           (назва світового рейтингу)

 

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти  ____________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”________________

_________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця — юридичної особи/фізичної особи — підприємця _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Контактний телефон ___________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

___ ___________ 20___ р.

 

_____________________

(підпис керівника юридичної особи ∕ фізичної особи — підприємця)

________________

(ініціали та прізвище)

МП (за наявності)

_____________________

 

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

_____________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

_____________________________________

 (повне та скорочене найменування роботодавця —

_____________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

ЗАЯВА
про внесення змін до дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства

Прошу внести зміни до дозволу № ___________ на застосування праці

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

у зв’язку із:

зміною найменування юридичної особи — роботодавця, реорганізацією або виділом юридичної особи — роботодавця, зміною імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи — підприємця, який є роботодавцем;

оформленням нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі в разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;

зміною найменування посади іноземця або особи без громадянства, переведенням на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

Адреса електронної пошти ______________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”________________

_________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця — юридичної особи/фізичної особи — підприємця _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Контактний телефон ____________________________________________

Додаток: на ___ арк.

___ ___________ 20___ р.

 

 

_____________________

(підпис керівника юридичної особи ∕ фізичної особи — підприємця)

________________

(ініціали та прізвище)

 

МП (за наявності)

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 листопада 2017 р. № 858

ПЕРЕЛІК
 постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 437 “Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 48, ст. 1722).

2. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 р. № 42 “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 12, ст. 316).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 28 “Про внесення змін до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 12, ст. 336).

_____________________