Постанова КМУ від 11.11.2020 року № 1096

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2020 р. № 1096
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2020 р. № 1096

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 “Про затвердження плану заходів щодо забезпечення реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей”:

1) в абзаці другому пункту 2 розпорядження слова “Міністерству соціальної політики” замінити словами “Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства”;

2) у плані заходів щодо забезпечення реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей, затвердженому зазначеним розпорядженням:

у пункті 1:

у підпункті 1:

у складі виконавців слово “Мінсоцполітики” замінити словами “Мінекономіки, державна служба зайнятості”;

цифри і слово “2017 рік” замінити словом “Постійно”;

у підпункті 5 склад виконавців після слова “МЗС” доповнити словом “, Мінекономіки”;

у пункті 2:

у підпункті 1:

у складі виконавців слово “Мінсоцполітики” замінити словом “Мінекономіки”;

цифри і слово “2017 рік” замінити словом “Постійно”;

у підпунктах 5 і 6 у складі виконавців слово “Мінсоцполітики” замінити словами “Мінекономіки, Мінсоцполітики”;

у підпункті 8 у складі виконавців слово “Мінсоцполітики” замінити словом “Мінекономіки”, а після слова “МОН” доповнити словом “, МКІП”.

2. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 858 “Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 94, ст. 2848):

1) додаток 1 після слів

“ іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;” доповнити словами

“ особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або особою, яка оскаржує рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;”;

2) додаток 2 після слів

“ іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;” доповнити словами

“ особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або особою, яка оскаржує рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;”.

/sites/pol/files/postanova_kmu_1096_2020.11.11.doc