Оновлена інформація ​про проведення відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття                                         

Полтавський обласний центр зайнятості проводить відбір закладів професійної (професійно – технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі - заклади освіти) для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання відповідно до Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 року № 269 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 25.10.2019 року № 1553) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2019 р. за №1154/34125.

Пропозиції щодо участі у Відборі на постійній основі приймаються за адресою: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 45, відділ організації профнавчання Полтавського обласного центру зайнятості, кімната № 109.

Відповідно до графіку: в робочі дні щомісячно – з 9.00 до 16.00 год.

Відповідальний за проведення відбору: Цілина Алла Володимирівна,  тел. (05322) 518 - 457.

Для участі у відборі необхідно подати наступний перелік документів:

1) щодо організації професійного навчання:

    -  інформацію про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

  • інформацію про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно – технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);
  • кошториси витрат на професійне навчання однієї особи за весь період  навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань),   складені відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року №736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;
  • інформація в довільній формі про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики;

           2) щодо організації проживання в період навчання:

      - інформація в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання;

      -  інформація в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством;

      -  кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року №736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;

        3) Заклад освіти надає в довільній формі інформацію про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

         Комісія протягом 10 робочих днів із дня отримання пропозицій закладу освіти перевіряє комплектність і правильність поданих пропозицій, відповідність закладів освіти критеріям прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання та за наявності аргументованих зауважень щодо комплектності й правильності поданих документів письмово повідомляє про них заклад освіти.

          Заклад освіти – учасники відбору мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни протягом 10 робочих днів з моменту отримання письмових зауважень Комісії.

          У разі не надання закладом освіти в установлені строки документів із врахуванням аргументованих зауважень Комісії заклад освіти до Переліку закладів освіти не вноситься.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних є :

     - місце розташування закладу освіти в межах адміністративно – територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ і Севастополь);

     - наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

     - наявність матеріально – технічного, навчально – методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для виконання навчальних планів та освітніх програм;

     -  наявність баз для проведення виробничої практики.

        Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.

         Центр зайнятості розміщує на власному вебсайті:

         Перелік закладів освіти із зазначенням у ньому інформації про заклад освіти (найменування закладу освіти, місце розташування, назва професії, спеціальності (програми, галузі знань), за якою здійснюється навчання, строк навчання, матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення, наявність баз для проведення виробничої практики, умови проживання);

     Заклади освіти забезпечують актуальність відомостей за професіями, спеціальностями (програмами, галузями знань) про матеріально-технічне, навчально-методичне, кадрове забезпечення, наявність баз для проведення виробничої практики, вартість навчання, вартість проживання та у разі їх зміни протягом 15 робочих днів подають інформацію до центру зайнятості.

     Між центром зайнятості та закладом освіти, який пройшов відбір та включений до Переліку закладів освіти, укладається Договір про співпрацю щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання.

   У разі припинення провадження освітньої діяльності чи анулювання ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за професією, групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професії ДК 00362010, або спеціальністю (програмою, галуззю знань) заклад освіти протягом 15 робочих днів інформує центр зайнятості для вилучення його з Переліку закладів освіти та Зведеного переліку закладів освіти.

                                                                                        Список

           професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими організовується  професійне навчання зареєстрованих безробітних

 

 

№ п/п

Код згідно з класифікатором професій

Перелік професій (спеціальностей, напрямів або галузей знань)

1

4222 

Адміністратор

2

4221

Агент з організації туризму

3

8163

Апаратник хімводоочищення

4

5123 

Бармен

5

6123 

Бджоляр

6

7123

Бетоняр

7

8113 

Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ

8

8211

Верстатник широкого профілю

9

5141

Візажист

10

5141

Візажист-стиліст

11

8322 

Водій автотранспортних засобів

12

8334

Водій навантажувача

13

8323 

Водій тролейбуса

14

7216 

Водолаз

15

8262

В'язальник трикотажних виробів та полотна

16

7212

Газорізальник

17

5131

Гувернер

18

8332

Дорожній робітник

19

7241 

Електромеханік з ліфтів

20

7241 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

21

7241

Електромонтер з контактної мережі

22

7212 

Електрогазозварник

23

7212

 7212

Електрогазозварник

Газорізальник

24

7212 

Електрозварник ручного зварювання

25

7241 

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

26

7241

Електромеханік торговельного та холодильного устаткування

27

7212

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

28

7435

Закрійник

29

7134

Ізолювальник на гідроізоляції

30

8162 

Кочегар технологічних печей

31

4121 

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

32

4212 

Касир (в банку)

33

4211

Касир торговельного залу

34

6113

Квітникар

35

4211 

Контролер-касир

36

7433 

Кравець

37

5122 

Кухар

38

7412

Кондитер

39

5114

Косметик

40

8333

Ліфтер

41

8159 

Лаборант хімічного аналізу

42

7132

Лицювальник - плиточник

43

6141

Лісник

44

5169

Єгер

45

5129

Майстер ресторанного обслуговування

46

8163

Машиніст холодильних установок

47

8333

Машиніст крана (кранівник)

48

8111

Машиніст екскаватора

49

8332 

Машиніст крана автомобільного

50

8162

Машиніст (кочегар) котельні

51

8162

Машиніст парових турбін

52

8276

Машиніст буртоукладальної машини

53

8333 

Машиніст автовишки та автогідропідіймача

54

8163 

Машиніст компресорних установок

55

5141 

Манікюрник

56

7122 

Муляр

57

7122 

Маляр

58

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

59

7129

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

60

7136

Монтажник санітарно – технічних систем устаткування

61

8163 

Наповнювач балонів

62

4112 

Оператор комп’ютерного набору

63

4112 

Оператор комп’ютерної верстки

64

8162 

Оператор котельні

65

8155 

Оператор заправних станцій

66

4121 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

67

4121

Офісний службовець (бухгалтерія)

68

6121 

Оператор машинного доїння

69

4223

Оператор поштового зв'язку

70

5169 

Охоронник

71

6111  

Овочівник

72

5123 

Офіціант

73

7122 

Пічник

74

8113 

Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловини на нафту й газ

75

7412 

Пекар

76

5141 

Перукар (перукар-модельєр)

77

5141 

Педикюрник

78

5230

Продавець (з лотка на ринку)

79

5220

Продавець продовольчих товарів

80

5220 

Продавець непродовольчих товарів

81

4121 

Рахівник

82

7129 

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

83

7233 

Слюсар-ремонтник

84

7241

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

85

7231

Слюсар з ремонту автомобілів

86

7136

Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів

87

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

88

7136

Слюсар-сантехнік

89

7233 

Слюсар з ремонту та експлуатації газового устаткування

90

4115 

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

91

7422 

Столяр

92

7124

Столяр будівельний

93

7233 

Слюсар з обслуговування бурових

94

7242

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

95

7242

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка)

96

7233 

Слюсар з механоскладальних робіт

97

7231

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

98

7215

Стропальник

99

8331

Тракторист-машиніст сільськогосподарського(лісогосподарського) виробництва

100

8211

Токар

101

6131

Фермер

102

7331

Флорист

103

7133 

Штукатур

104

8311

Машиніст тепловоза

105

8311

Помічник машиніста  тепловоза

106

8312

Черговий по переїзду

107

5112

Провідник пасажирських вагонів

108

7436

Швачка

109

8163

Випробувач балонів

110

8111

Машиніст бульдозера (гірничі роботи)

111

8111

Машиніст екскаватора

112

8311

Машиніст електровоза

113

8162

Машиніст котлів

114

8311

Машиніст екструдера

115

8311

Машиніст мотовоза

Різноманітні напрямки підвищення кваліфікації за галузями знань

116

Будівництво та архітектура

117

Сфера обслуговування

118

Соціальна робота

119

Охорона здоров’я

120

Інформаційні технології

121

Сільське господарство і лісництво

122

Виробництво та технології

 123

Управління та адміністрування

  124

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

     Забезпечення проживанням – м. Полтава, м. Кременчук, м. Гадяч,  смт. Решетилівка, с. Лазірки.

      Примітка.

Заклади освіти, які пройшли Відбір у 2020, 2021 роках за професіями, спеціальностями (програмами, галузями знань) і які зазначені в Переліку закладів освіти на власному сайті Полтавського обласного центру зайнятості, повторно Відбір не проходять.