Роз’яснювальна робота, спрямована на постійне інформування працівників щодо антикорупційного законодавства, та неухильне дотримання й виконання вимог і  обмежень, передбачених  Законом України «Про запобігання корупції», є важливим напрямком  діяльності служби зайнятості.

Так, у червні 2022 року в Горішньоплавнівській міській філії Полтавського обласного центру зайнятості проведене навчання фахівців з питань антикорупційного законодавства та його дотримання, а також заходів по запобіганню корупційним проявам. У ньому взяли участь 6 працівників філії, в тому числі і спеціалісти, нещодавно прийняті на роботу. 

Розглянуті питання врегулювання конфлікту інтересів, роз’яснення термінів  «пряме підпорядкування»,  «близькі особи» та їх застосування відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, юридичне визначення терміну «неправомірна вигода», співвідношення реального конфлікту інтересів з потенційним конфліктом інтересів. 

Навчання проводилось у формі дискусії (запитання-відповіді), всі фахівці активно брали участь в обговореннях. Мета такого заходу -  ознайомити працівників із новаціями в законодавстві стосовно запобігання  корупційним діянням та успішного виконання своїх обов’язків.

Під час навчань директор Горішньоплавнівської міської філії Полтавського обласного центру зайнятості Юрій Чернушенко  також нагадав присутнім про обов’язковість додержання загальновизнаних етичних норм поведінки, ввічливість у спілкуванні з клієнтами служби зайнятості та соціальними партнерами, колегами.