03.04.2020 | 10:28

Щодо зайнятості та безробіття населення (за даними Державної служби статистики України) 

Зростання рівня зайнятості відбулося серед громадян усіх вікових груп, за винятком осіб віком 40-49 років, серед яких цей показник скоротився з 79,4% до 78,7%. Найвищий рівень зайнятості спостерігається серед осіб віком від 35 до 50 років (майже 80%), а найнижчий – серед осіб у віці 60-70 років (14%) та у віці 15-24 роки (31%). Низький рівень зайнятості молоді обумовлений тим, що значна кількість осіб у цьому віку навчається та не входить до складу робочої сили.

Зростання обсягів та рівня зайнятості відбулося як у міських поселеннях, так і у сільській місцевості.

У міських поселеннях  кількість зайнятого населення у віці 15-70 років збільшилася на 143 тис. осіб (до 11,4 млн осіб), а рівень зайнятості зріс з 58,1% до 59,1%. У сільській місцевості - кількість зайнятого населення збільшилася на 74 тис. осіб (до 5,2 млн осіб), рівень зайнятості зріс з 55,0% до 56,2%.

 На ринку праці України спостерігаються суттєві гендерні особливості. Якщо серед чоловіків чисельність зайнятого населення  віком 15-70 років збільшилася на 205 тис. осіб, то серед жінок цей показник зріс лише на 12 тис. осіб. При цьому, якщо серед чоловіків рівень зайнятості становить 64,0%, то серед жінок – лише 52,9%.   Кількість громадян у віці 15-70 років, зайнятих у неформальному секторі економіки, у 2019 році, у порівнянні з 2018 роком, скоротилася на 81 тис. осіб та становила 3,5 млн осіб. 

Серед зайнятих громадян у кожного п’ятого не були  зареєстровані трудові відносини. Серед видів економічної діяльності, найбільш поширеною неформальна зайнятість була у сільському, лісовому та рибному господарствах (42%),  в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів (17%), а також у будівництві (17%). 

Найбільшою питома вага зайнятих у неформальному секторі економіки була у Миколаївській, Івано-Франківській, Херсонській, Рівненській, Чернівецькій областях від 34% до 49% зайнятого населення, а найменшою – у Київській, Харківській та Полтавській областях (10%-11%). 

Середній розмір заробітної плати штатних працівників в Україні у лютому 2020 року, порівняно з відповідним місяцем минулого року, зріс на 15% та становив 10,8 тис. гривень. Серед видів економічної діяльності, найвищою заробітна плата була в авіаційному транспорті (25 тис. грн.), у фінансовій та страховій діяльності (22 тис. грн.), у сфері  інформації та телекомунікацій (19 тис. грн.). Найнижчою – у поштовій та кур’єрській діяльності, у тимчасовому розміщенні й організації харчування, в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги (6-7 тис. грн.). 

Кількість безробітного населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років у 2019 році, у порівнянні з 2018 роком, скоротилася на 91 тис. осіб та становила 1,5 млн осіб.  Рівень безробіття  (за методологією МОП) скоротився з 8,8% до 8,2% робочої сили.

Скорочення рівня безробіття відбулося в усіх регіонах.

Найнижчий рівень безробіття спостерігався у Харківській області (5,0%),  м. Києві (5,8%), Одеській та Київській областях (відповідно, по 5,9%), а найвищий – у Луганській (13,7%), Донецькій (13,6%), Кіровоградській (11,0%), Полтавській та Волинській областях (відповідно, по 10,6%).

Скорочення рівня безробіття відбулося серед громадян віком від 15 до 39 років, в той же час серед осіб віком 40-49 років рівень безробіття зріс з 7,7% до 8,4%, серед осіб 50-59 років – з 7,4% до 8,0%.  Найнижчий рівень безробіття спостерігався серед осіб у віці 30-34 роки (7,3%), в той же час серед молоді до 25 років цей показник становив 15,4% робочої сили відповідного віку (майже удвічі вище, ніж серед усього населення). 
Детальніша аналітична і статистична інформація тут:https://www.dcz.gov.ua/analitics/67