30.06.2020 | 11:52

У січні-травні 2020 року послугами служби зайнятості Полтавської області скористалися 827 осіб з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) (далі – АТО (ООС)), з них 731 особа мала статус безробітного.

Допомогу по безробіттю отримували 697 учасників  АТО.

Серед учасників АТО (ООС) станом на 1 червня 2020 року, зареєстрованих у Полтавській обласній службі зайнятості, 48,6% – особи віком до 35 років, 33,1%  – особи від 35 до 45 років, 18,3% –  старше 45 років.

Розподіл за освітою безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО (ООС)  є наступним: особи з професійно-технічною освітою становлять  51%; з вищою – 36%; з початковою та середньою –13%.   

За сприяння служби зайнятості Полтавської області у січні-травні 2020 року отримали роботу 152 учасники АТО (ООС).

Структура робочих місць, на які були працевлаштовані учасники АТО (ООС)  є наступною:

За розділами класифікацій професій: 63% учасників АТО (ООС)  працевлаштувалися на місця робітників з обслуговування, експлуатації, складання устаткування та машин, 11% на місця кваліфікованих робітників з інструментом, 9 % на місця найпростіших професій, 8% на місця працівників сфери торгівлі та послуг, 4%  на місця професіоналів, по 2% на місця законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів та на місця кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства, 1%  на місця фахівців.

За видами економічної діяльності: 55,6% безробітних працевлаштовані у сільському, лісовому та рибному господарстві; 10,2% у будівництві; 9,3% у державному управлінні й обороні; по 6,5% в оптовій та роздрібній торгівлі та у переробній промисловості; 4,6% в  тимчасове розміщування й організацію харчування; 2,8% у діяльність у сфері адміністративного обслуговування; по 0,9% в професійній, науковій та технічній діяльності; у інформації та телекомунікації; у водопостачанні, каналізації; у постачанні електроенергії, газу,  у добувну промисловість і розроблення кар’єрів.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців професійне навчання за направленням державної служби зайнятості проходили 45 учасників АТО (ООС).

Станом на 1 червня  2020 року послуги служби зайнятості отримували 545 осіб такої категорії, з них статус безробітного мали  469 учасників АТО (ООС).

Допомогу по безробіттю отримували 435 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю - 6 205 гривень. 

Більше аналітичної і статистичної інформації тут: https://pol.dcz.gov.ua/analitics/66 .