26.05.2020 | 09:00

Надання послуг служби зайнятості Полтавської області військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил)

У січні-квітні 2020 року послугами служби зайнятості Полтавської області скористалися 777 осіб із числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) (далі – АТО (ООС)), з них 682 особи мала статус безробітного. Допомогу по безробіттю отримували 648 учасників  АТО.

Серед учасників АТО (ООС) станом на 1 травня 2020 року, зареєстрованих у Полтавській обласній службі зайнятості, 49,9% – особи віком до 35 років, 31,8%  – від 35 до 45 років, 18,3% –  старше 45 років.

Розподіл за освітою безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО (ООС)  є наступним: особи з професійно-технічною освітою становлять  52%; з вищою – 36%; з початковою та середньою –12%.   

За сприяння служби зайнятості Полтавської області у січні-квітні 2020 року отримали роботу 126 учасників АТО (ООС).

Структура робочих місць, на які були працевлаштовані учасники АТО (ООС)  є наступною:

За розділами класифікацій професій: 62% учасників АТО (ООС)  працевлаштувалися на місця робітників з обслуговування, експлуатації, складання устаткування та машин, 11% - на місця кваліфікованих робітників з інструментом, по 10 %  - на місця працівників сфери торгівлі та послуг і на місця найпростіших професій, по 2% - на місця професіоналів, на місця законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів та на місця кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства, 1%  - на робочі місця фахівців.

За видами економічної діяльності: 54,3% безробітних цієї категорії працевлаштовані у сільському, лісовому та рибному господарстві; 10,9% - у будівництві; 9,8% у державному управлінні й обороні; 6,5% в оптовій та роздрібній торгівлі; 5,4 у переробній промисловості; 4,3% в  тимчасове розміщування й організацію харчування; 3,3% у діяльність у сфері адміністративного обслуговування; по 1,1% в професійній, науковій та технічній діяльності; у інформації та телекомунікації; у водопостачанні, каналізації; у постачання електроенергії, газу, пари; у добувну промисловість і розроблення кар’єрів.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців професійне навчання за направленням державної служби зайнятості проходили 44 учасники АТО (ООС).

Станом на 1 травня 2020 року, послуги отримували 536 громадян названої категорії, з них статус безробітного мали 459 учасників АТО (ООС). Допомогу по безробіттю отримували 435 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю -  6063 грн..

Більше аналітичної та статистичної інформації тут: https://pol.dcz.gov.ua/analitics/66 .