06.04.2020 | 08:54

На період карантину, запровадженого у зв’язку з епідемією коронавірусу, у державній службі зайнятості діють тимчасові особливості обслуговування клієнтів, які мають намір бути зареєстрованими як безробітні.

Реєстрація в службі зайнятості здійснюється шляхом прийому документів дистанційно в один із нижче зазначених способів:
1. на електронну пошту центру зайнятості (скановані й збережені у форматі PDF або інших форматах, фотокопії);
2. через скриньку для прийому кореспонденції, розміщену у будь-якому центрі зайнятості чи його філії (у паперовому вигляді – копії, затверджені підписом особи).

Документи, необхідні для реєстрації в службі зайнятості:

  •  паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  •  іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, - посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця, або особи, яка потребує додаткового захисту, або якій надано тимчасовий захист;
  • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  • трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості). Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи;
  • документ про освіту;
  • військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби;
  • заява про надання/поновлення статусу безробітного   /sites/pol/files/zayava_pro_nadannya_statusu_bezrobitnogo_3.doc   

  • заява про призначення/поновлення допомоги по безробіттю  /sites/pol/files/zayava_pro_pryznachennya_db_covid_3.doc  

Особа з інвалідністю, крім вищезазначених документів, подає копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності пред’являє індивідуальну програму реабілітації.

Опрацювання документів проходить щоденно, за результатами чого з клієнтом зв’язується фахівець служби зайнятості.

Звертаємо увагу, що службі зайнятості необхідно обов’язково надати актуальні контактні дані, за якими клієнт перебуватиме на постійному зв’язку.