Всебічний аналіз стану соціально-економічного розвитку сільських територій показав, що незважаючи на окремі позитивні зміни, досягнуті в результаті реформування аграрного сектору економіки, відбувається занепад та руйнація українського села. Стан сільського ринку праці характеризується загостренням проблем зайнятості та безробіття, низьким професійно-кваліфікаційним рівнем незайнятих осіб, відсутністю нових робочих місць для селян. Ці та інші факти становлять загрозу продовольчій безпеці країни, демографічному відтворенню селянства, створюють соціальну напругу на селі.

       У  зв’язку з цим 16 березня 2018 року в приміщенні Миргородської міськрайонної філії Полтавського обласного центру зайнятості була проведена Координаційна Рада Миргородської районної ради з питань залучення інвестицій в сільську місцевість.  Під головуванням голови районної ради Яринича Леоніда Миколайовича проведено інформування голів сільських та селищних рад Миргородського району з нагальних питань зайнятості сільського населення, державних гарантій працевлаштування населення, монетизації субсидій.
 По питанню зайнятості сільського населення змістовно доповіла директор Миргородської міськрайонної філії Полтавського обласного центру зайнятості Ірина  Соломаха. Зокрема вона пояснила присутнім  про можливості залучення незайнятого населення до державних соціальних програм,а саме: до участі в тимчасових оплачуваних  роботах; хто не має професії або вона неактуальна на сільському ринку праці є можливість безкоштовного навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації  за напрямками на базі Полтавського Центру Професійно-Технічної освіти (ЦПТО) з безкоштовним наданням гуртожитку; роботодавці, які на умовах строкового трудового договору приймають на новостворені робочі місця безробітних, мають можливість компенсації витрат у розмірі  єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування, а хто працевлаштує на такі місця внутрішньо переміщену особу – компенсацію витрат роботодавця на оплату праці.

   Також обговорили Постанову Кабінету Міністрів України за №1154 від 02.12.2015р. «Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб» та зміни до неї. Полтавська область є учасником пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених осіб  та учасників АТО у межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”. Залучення учасників пілотного проекту до роботи здійснюється державною службою зайнятості шляхом: сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця; надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності; пропонування участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру. Учасник пілотного проекту може бути одночасно залучений до кількох форм участі в пілотному проекті, зазначених ним у заяві.

     На  Координаційній Раді голови територіальних громад мали можливість обговорити нагальні питання, висловити свої побажання і на місці отримати змістовні консультації щодо питань зайнятості сільського населення, які надавали фахівці Миргородської філії на чолі з директором.
 Сьогодні, не лише виробництво сільськогосподарської продукції повинно бути фундаментом розвитку сільських територій, а й піклування, в першу чергу, про селянина, його потреби, бажання, створення умов для нормальної життєдіяльності сільського населення.  Питання розвитку сільських територій та зайнятості сільського населення, подолання труднощів і перешкод на цьому шляху й надалі стоятимуть надзвичайно гостро, а вирішення їх потребуватиме спільних зусиль.

Анонс/Подія: 
Подія